CLOSEclose-x-icon

  • Resources
  • Investor Relations

Book a meeting with our sales consultants

CTA Button

Do you still feel that you need more software features? Drop your contact and area of interest and we’ll send you a tailored solution.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Nieuw Leiderschap: krijg je personeel mee in het ‘nieuwe’ denken en werken.


Hoe krijg je jouw medewerkers mee bij veranderingen?

Door: Serge Janssen Daalen, 30 mei 2023

Degene die mij al een tijdje volgen, of zich hier via de blog inlezen, zien dat ik het veel en vaak heb over ‘Het Nieuwe Denken’. Maar wat is die  ‘nieuwe manier van denken’ nou precies? Het ‘nieuwe denken’ wordt ook wel ‘Agile Thinking’ genoemd. Agile is een manier van denken en werken waarbij er binnen een organisatie bepaalde tools en software gebruikt worden, maar het is ook een andere soort manier van denken, met een mindset van continu leren en blijven ontwikkelen.

Hoe krijg je jouw medewerkers mee bij veranderingen?

De nieuwe leider

Jouw rol als leider is essentieel in het stimuleren van het ‘nieuwe’ denken bij jouw  medewerkers. Niet iedereen staat open voor veranderingen en niet iedereen is hetzelfde. Het zal een grote uitdaging zijn om iedereen mee te krijgen en aan jou de taak om iedereen dat te bieden wat zij op dat moment nodig hebben en stimuleert om mee te gaan in het nieuwe werken.

Ik wil je dan ook graag een aantal tips geven over hoe je jouw medewerkers mee kunt krijgen, en misschien zelfs enthousiast kunt maken voor de implementatie van de nieuwe manier van werken in jullie bedrijf.

Tips:


  1. Creëer een cultuur van innovatie – Creëer een cultuur waarin innovatie en creativiteit gestimuleerd wordt. Geef je medewerkers de ruimte en het vertrouwen om met nieuwe ideeën te komen en buiten de gebaande paden te denken.

  2. Stimuleer persoonlijke groei – Biedt je medewerkers mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei aan. Moedig het volgen van trainingen of workshops waarin ze nieuwe vaardigheden leren aan.

  3. Biedt uitdagingen en doelen – Zorg voor uitdagingen. Biedt medewerkers projecten en doelen die uitdagend zijn. Je stuurt ze hiermee op praktische wijze in de richting van ‘anders denken’ en het vinden van nieuwe oplossingen. Dit zal de  creativiteit en het probleemoplossend vermogen van je medewerkers vergroten.

  4. Geef het goede voorbeeld – Als leider is het belangrijk dat je zelf de ‘nieuwe manier van denken’ zelf ook implementeert en demonstreert. Laat zien dat je openstaat voor nieuwe ideeën, initiatieven en dat je bereid bent om risico’s te nemen. Geen woorden maar daden!

  5. Moedig samenwerking aan – Stimuleer samenwerking binnen teams en tussen teams aan. Verschillende perspectieven en ideeën kunnen tot nieuwe denkwijzen en innovatieve oplossingen leiden.

  6. Biedt een veilige werk omgeving – Zorg dat je medewerkers zich veilig voelen. Zorg dat er een omgeving is waarin fouten mogen worden gemaakt. Waar een ‘fout’ niet gezien wordt als fout, maar als leermoment. Dit is ook, de vrijheid en ruimte geven aan medewerkers om te experimenteren met nieuwe ideeën. Moedig hen aan om buiten de traditionele banen te denken en alternatieve benaderingen te onderzoeken, zonder angst voor negatieve gevolgen.

  7. Communiceer de visie en het doel – Dit is een essentieel punt. Als je medewerkers niet begrijpen wat de visie en het doel van het nieuwe denken en werken zijn, dan verlies je hen. Zorg ervoor dat de visie en het doel duidelijk zijn. Leg uit waarom je het belangrijk vindt. Wat en hoe je dit  wil bereiken. En vooral ook wat de rol van de medewerkers hierin is. Hoe zij dit kunnen bereiken.

  8. Blijf het gewenste gedrag stimuleren – Het bevorderen van ‘nieuw’ denken is een continu proces. Blijf open staan voor nieuwe ideeën, andere perspectieven en grenzen verleggen. Blijf de visie en het doel herhalen. Blijf dit doen, tot het nieuwe denken de norm binnen je bedrijf wordt, voor iedereen. Zorg dat je medewerkers persoonlijke ontwikkeling en groei als iets vanzelfsprekends gaan zien.

Tot slot

Let op dat je niets en niemand forceert. We zijn allemaal anders. Sommige medewerkers zullen zelfs last kunnen hebben van ‘al die veranderingen’. De kunst is om ook deze medewerkers ‘mee te krijgen’. Biedt hen de ruimte. Laat hen stap voor stap wennen aan de nieuwe manier van denken en werken. Laat bijvoorbeeld de begeleiding van een ‘twijfelende’ of ‘tegenstribbelende’ medewerker over aan een directe collega. Het zal de samenwerking bevorderen en minder stressvol en geforceerd voelen. Geef iedereen de ruimte om te zijn wie ze zijn. Zo zal iedereen tevreden zijn en plukt iedereen uiteindelijk de vruchten van het nieuwe denken en werken.

Neem vrijblijvend contact met ons op wanneer je meer weten over Agile Thinking en Agile Service Management en hoe Spiresolutions jullie hierbij kunnen ondersteunen?


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *