CLOSEclose-x-icon

 • Resources
 • Investor Relations

Book a meeting with our sales consultants

CTA Button

Do you still feel that you need more software features? Drop your contact and area of interest and we’ll send you a tailored solution.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Hoe geïntegreerde bedrijfsprocessen het risico op klantverloop minimaliseren


 Het leven van een engineer – een systematische aanpak voor het transformeren van relaties door betrouwbare prestaties

Door: Jeroen Minnee en Angelique Toorians, 13 januari 2024

Geïntegreerde bedrijfsprocessen en systemen

Het opbouwen en onderhouden van solide klantrelaties is het basisprincipe van elk succesvol bedrijf en geïntegreerde bedrijfsprocessen zijn hierbij vandaag de dag essentieel. In een wereld waarin de verwachtingen van klanten voortdurend veranderen, is het noodzaak om proactief te blijven en je aan te passen in je aanpak om deze essentiële connecties te onderhouden. Het herkennen en aanpakken van problemen zoals ontevreden klanten, trage reacties en zoekgeraakte verzoeken is cruciaal voor het opbouwen van duurzame klantrelaties. Geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen zullen jou en je technici helpen om deze uitdagingen aan te gaan.

Verbetering van klantrelaties is cruciaal, maar dit hoeft niet meteen te betekenen dat jullie bedrijfssysteem volledig op de schop moet. Vandaar dat we in dit artikel praktische stappen ter verbetering van de klantrelatie zullen behandelen die tevens van invloed zijn op de bedrijfsprocessen en het werk van jouw technici. Door deze strategieën en budgetvriendelijke oplossingen toe te passen, verbetert niet alleen de klantervaring, maar stimuleert dit ook de loyaliteit, het vertrouwen en uiteindelijk jullie bedrijfsresultaten. Bovendien zullen de technici steeds innovatiever worden en betere producten en diensten kunnen ontwikkelen.

Geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen creëren niet alleen voordelen voor jouw technici en succes bij de klanten, maar leiden ook tot een 40% snellere reactietijd op vragen van jouw klanten, waardoor geen enkel verzoek ooit nog wordt vergeten en gemiste deals vaker kunnen worden teruggewonnen.

In dit artikel gaan we in op:

 • Wat klant churn is;

 • Hoe je knelpunten kunt identificeren;

 • Wat jouw technici ervaren en nodig hebben;

 • De hoofdoorzaak van churn-risico;

 • De problemen en voordelen van geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen.


* We gebruiken de woorden engineer en technici in dit artikel door elkaar heen, aangezien er diverse functie titels gebruikt worden in productie- en projectgebaseerde bedrijven gebruiken.

Wat is klant churn?

Voordat we ingaan op hoe je je klantrelaties kunt verbeteren, is het misschien handig om te weten wat de risico’s zijn als je de klantrelaties niet onderhoudt en verbetert. In de professionele wereld noemen we dit klantchurn oftewel klantverloop. Maar wat is klantverloop/klant churn? We gebruiken deze twee termen door elkaar heen in dit artikel.

Klant churn is de kans en het risico dat een klant geen deal sluit. Maar ook klanten die zeer waarschijnlijk afhaken, vormen een hoog risico op churn. Als je de churn van je bedrijf analyseert, ontdek je pijnpunten gedurende het volledige klanttraject, van het sluiten van een deal tot de after-sales service die jullie bieden. Het identificeren en begrijpen van die pijnpunten zorgt ervoor dat je je producten, diensten en communicatie kunt optimaliseren.

De onverbloemde waarheid over het risico van churn op bedrijfsprocessen

Klanten binnenhalen is één ding. Ze tevreden houden is een tweede. Churn is een belangrijk onderdeel van het succes van een bedrijf en draagt direct bij aan de resultaten. Afhankelijk van de branche kan een verlaging van de churn met 5% de winst met 25% tot 95% verhogen.

Maar er komt meer bij kijken. De reden waarom een aanzienlijk deel van de middelen van het bedrijf moet worden besteed aan het tevreden houden van klanten en ervoor zorgen dat ze door jou groeien, is onder andere het feit dat het veel gemakkelijker is om meer te verdienen aan een bestaande klant dan aan het werven van nieuwe. Volgens Semrush bedraagt de kans op verkoop aan een bestaande klant tussen de 60% en 70%.

Wat is de oorzaak van churn?

Mensen – Een groot verloop onder geschoolde technici, engineers of projectmanagers verstoort de continuïteit van een project, met als gevolg een gebrek aan kennis en overdrachten. Daarnaast kunnen gespannen klantrelaties als gevolg van slechte communicatie of problemen met de servicekwaliteit ook bijdragen aan churn.

Het product – Gebrekkige productkwaliteit, frequente defecten of een gebrek aan innovatie kunnen leiden tot ontevredenheid bij klanten, waardoor ze op zoek gaan naar alternatieve oplossingen of leveranciers. Het onvermogen om tegemoet te komen aan de evoluerende industriële normen en vereisten kan ook leiden tot klantenverloop.

De processen – Inefficiënte productieprocessen, vertragingen of inconsistent projectmanagement kunnen het vertrouwen en de tevredenheid van klanten ondermijnen. Als jullie er niet in slagen om je aan te passen aan veranderende projecteisen of de dynamiek van de sector, kunnen klanten op zoek gaan naar meer gestroomlijnde en betrouwbare alternatieven. Geïntegreerde bedrijfsprocessen zijn essentieel.

Hoe voorkom je klant churn?

De meest voorkomende discussies in bestuurskamers over het onderwerp klant churn gaan over hoe dit te voorkomen. En dat begint eigenlijk al in het eerste stadium van het proces:

Verkoop aan de juiste bedrijven

Wat in het begin goed geld lijkt, kan op de lange termijn leiden tot onnodige kosten. Klanten winnen is slechts één stap in het gehele proces. Klanten vasthouden garandeert de groei van je sales. Als je verkoopt aan bedrijven die niet voldoen aan het ideale klantprofiel, kan dat op de lange termijn kostbaar worden. De keuze van de juiste bedrijven draagt bij aan één van de belangrijkste statistieken in het bedrijfsleven: lifetime value.


Kwalitatieve inwerkperiode

Het inwerken van nieuwe klanten is de eerste stap die volgt op de ondertekening van het contract. De nieuwe klant kan niet wachten om aan de slag te gaan. Onboarding is vaak echter ook een lastig onderdeel dat een nare smaak kan achterlaten bij klanten als het niet goed wordt aangepakt. Hier zijn enkele veel voorkomende obstakels op het pad naar klantsucces:


 • Valse verwachtingen – Voorkom valse verwachtingen. Wat verkopers tijdens het verkoopproces communiceren, zal het projectteam ook moeten leveren. Verkopers gaan vaak tot het uiterste om deals te sluiten en beloven daarom zaken die het projectteam misschien niet kan waarmaken. Zorg ervoor dat alles duidelijk en goed is vastgelegd in het contract en het Service Level Contract. Het opleiden en trainen van je verkopers kan hierbij helpen.

 • Langdradig proces – Wanneer beide partijen aan de slag gaan, is iedereen vol enthousiasme en daadkracht. Een inwerkproces dat te lang duurt, kan tot barstjes in de fundering leiden. Zorg ervoor dat jij en je medewerkers een duidelijk inwerkproces opzetten en implementeren.

 • Onduidelijk stappenplan – Op het moment dat een klant stappen mist in het onboarding proces, is het alsof men geblinddoekt door een donker bos loopt. Zorg ervoor dat er continu een duidelijk stappenplan ligt waarin alle te nemen stappen duidelijk beschreven staan, maar ook wie erbij betrokken zijn en wat er bij iedere stap in het proces verwacht kan worden.

 • Communicatie – Het communiceren van de stappen naar de juiste belanghebbenden/mensen is essentieel. Na het tekenen van het contract hoef je niet te verwachten dat de hele wereld om het project draait. Duidelijke en tijdige communicatie is noodzakelijk.

 • Mensen op één lijn krijgen – Zorg ervoor dat alle benodigde personen betrokken zijn bij het project, dit gaat in principe hand in hand met de hierboven genoemde goede communicatie.

Agile Management – Kies voor Transformatie

Je komt een heel eind als je nog een stapje verder gaat. Je klanten meer bieden is één ding. Maar de transformatie, of het gewenste resultaat, volledig tot het eind doorvoeren, dat is waar het om draait. De meeste bedrijven leveren een product of dienst en daar houdt het dan mee op. Waarschijnlijk is dat niet wat jij je klanten wilt bieden.

Een innovatieve manier voor transformatie is Agile Management en Agile Thinking. Alle belanghebbenden aan zowel jouw kant als die van je klant zijn erbij betrokken en dankzij de iteratieve aanpak weet iedereen in welke fase een project zich bevindt, wat er nodig is en wie erbij betrokken is. Tijdens het volledige project, maar ook na oplevering, kunnen aanpassingen worden doorgevoerd.


Bereken de churn ratio

Het berekenen van churn is een continu proces binnen elk bedrijf. Geen enkel bedrijf is perfect, geen enkele klant is perfect en er is zeker geen perfecte klantrelatie. Klantverloop maakt simpelweg onderdeel uit van het zakendoen. Er zijn verschillende manieren om churn te berekenen. De simpelste manier is om het aantal klanten dat is afgehaakt te delen door het totaal aantal klanten.

Afhankelijk van de grootte van de deal kun je een tijdseenheid instellen. Als je grote deals afsluit, zullen jouw verkoopcycli waarschijnlijk langer zijn. In dat geval is jaarlijkse churn realistischer in vergelijking met bedrijven die producten en diensten tegen lagere prijzen verkopen. Zij hanteren een maand of week als tijdseenheid waarin ze hun klantchurn berekenen.

Omdat we ons hier richten op het voorkomen en terugwinnen van verloren klanten, houden we het bij deze ‘eenvoudige’ berekening.

Laten we zeggen dat je dit jaar 500 klanten hebt gehad en dat er 25 zijn afgehaakt.  Het churn percentage is in dit geval dan als volgt:


De churn ratio: 25 / 500 = 0.05 > 5% gedurende deze tijdseenheid (jaar)Knelpunten identificeren

Ons doel is niet om je specifieke informatie te geven over het churn percentage, maar we willen wel begrijpen wat de oorzaken zijn van klant churn in de productiesector. Niet alleen kent deze sector lange en ingewikkelde verkoopcycli, maar ook is het operationele gedeelte van klantfocus uiterst complex.


We zullen wat dieper ingaan op de onderdelen die de algehele klantervaring bepalen, wat er fout gaat en hoe we dat vanuit het oogpunt van technici kunnen oplossen.


Klantervaring


Wat is klantervaring? Eigenlijk zouden we de totale combinatie van alle interacties met klanten, de resultaten en de middelen om een gewenst resultaat te bereiken, de klantervaring kunnen noemen.

Een andere, simplistische definitie van klantervaring zou kunnen zijn: behandel je klanten zoals je zelf behandeld wilt worden. Daar zit een kern van waarheid in, maar de werkelijkheid is een stuk ingewikkelder.

Alle schakels in jouw bedrijf zijn met elkaar verbonden: mensen die ideeën bedenken en uitvoeren, managers die processen beheren en directeuren die beslissen over langetermijnstrategieën. In dit web van besluitvormingsstructuren bevindt zich de engineer, degene die de spil is in het succes van een project en dus ook de klanttevredenheid.


In veel gevallen, wanneer klanten geen of te late responses of oplossingen op hun verzoeken en vragen ontvangen, ervaren ze een scala aan negatieve emoties en nadelige effecten, waar uw engineers mee te maken krijgen, zoals:


Frustratie en ontevredenheid – Klanten reageren ontevreden en raken gefrustreerd als ze niet op tijd een reactie of oplossing ontvangen. Dit leidt vaak tot het gevoel dat behoeften of zorgen geen prioriteit krijgen, of dat men niet serieus wordt genomen, of men zich verwaarloosd of ondergewaardeerd voelt. Hierdoor zal het beeld dat men van het bedrijf heeft verslechteren en het vertrouwen in jou en je producten afbrokkelen.

Onrust – Afhankelijk van de aard van de verzoeken of vragen kunnen klanten ongerust reageren, vooral als hun bezorgdheid cruciaal is qua tijd, of grote gevolgen heeft voor hun bedrijf. Tijdig reageren is cruciaal!

Afnemend vertrouwen en loyaliteit – Het gebrek aan tijdige antwoorden of oplossingen kan tot een verlies van vertrouwen in jouw bedrijf en jouw producten leiden. Klanten kunnen zich afvragen of jij en jouw medewerkers wel betrouwbaar en professioneel zijn. Met als gevolg dat de klantloyaliteit afneemt en de kans toeneemt dat ze geen zaken meer met jullie willen doen.

Toename van klant churn – Als het gebrek aan reactiesnelheid een patroon wordt, kunnen klanten ervoor kiezen om ergens anders zaken te gaan doen, wat leidt tot klant churn. Het verlies van klanten heeft een negatief effect op de bedrijfsresultaten.

Negatieve mond-tot-mondreclame – Ontevreden klanten zullen hun negatieve ervaringen waarschijnlijk eerder met anderen delen, zowel persoonlijk als via sociale media. Deze negatieve mond-tot-mondreclame beschadigt je reputatie.

Het is cruciaal dat je prioriteit geeft aan effectieve communicatie en tijdige reacties op verzoeken en vragen van klanten zodat de relatie met klanten positief blijft en de goede naam van je bedrijf hoog blijft.

Het algemene dilemma van engineers

We weten allemaal dat het onderhouden van sterke en gezonde klantrelaties van cruciaal belang is. Veel bedrijven, ongeacht hun grootte of branche, worstelen vaak met ontevreden klanten, trage responstijden en verzoeken die verloren gaan in gebrekkige systemen.

De weerstand om hieraan toe te geven komt vaak voort uit de angst om bestaande processen te verstoren. Het is echter van wezenlijk belang om te erkennen dat het direct aanpakken van deze kwesties de sleutel is tot het opbouwen van vertrouwen en het onderhouden van langdurige klantrelaties.

Jullie ingenieurs zijn het middelpunt van jullie bedrijfsprocessen en hebben te maken met veel verschillende processen, mensen en problemen. De vraag is: waar houden jullie engineers zich dagelijks mee bezig?

Waar lopen technische projectmanagers en engineers tegenaan?

Heel veel. Punt!

Engineers en technische professionals vervullen verschillende, maar onderling verbonden rollen in productie- en projectgestuurde bedrijven. Zij bepalen het ontwerp en de ontwikkeling van producten en verkennen de grenzen van innovatie. Technische projectmanagers dragen zorg voor een naadloze projectuitvoering van planning tot voltooiing (en daarna).

Technische projectmanagers en engineers spelen verschillende rollen, waaronder:


 • Technische projectmanagers zorgen voor een naadloze projectuitvoering, van planning tot oplevering.

 • Sales engineers vormen de brug tussen de wensen van klanten en de technische oplossingen.

 • Quality engineers dragen zorg voor hoogwaardige producten volgens strenge kwaliteitsnormen.

 • Technici richten zich op procesoptimalisatie ter verbetering van de efficiëntie en vermindering van de kosten.

 • Supply chain managers houden toezicht op de materiaalstroom, van inkoop tot voorraadbeheer.


In het dynamische veld van productie en projectgebaseerde industrieën spelen al deze verschillende rollen samen een belangrijke rol in de creatie en verbetering van producten en diensten. En dan hebben we het nog niet eens over alle andere taken die deze mensen uitvoeren.


De eeuwige kriebels die technici ervaren


Elke dag voeren engineers diverse taken uit die het hart van hun werk vormen. De 5 belangrijkste dagelijkse taken zijn projectmanagement, projectontwikkeling, problemen oplossen, gegevensanalyse en rapportering, en klantinteracties.


Project Management

Het managen van projecten is een tijdrovende taak waarin planning, coördinatie, uitvoering, bewaking en zorgen dat projecten op schema blijven bij elkaar komen. Dit houdt in: projectdoelen stellen, middelen beheren, de voortgang volgen en problemen oplossen die ontstaan tijdens de looptijd van een project. En last but not least, ervoor zorgen dat projecten op tijd en binnen het budget worden opgeleverd.


Productontwikkeling en -design

Engineers en technische leads besteden een aanzienlijke hoeveelheid tijd aan productontwikkeling en design activiteiten. Denk hierbij aan het maken van gedetailleerde specificaties, onderzoek, ontwerpen, prototypen en testen van nieuwe producten, of het aanbrengen van verbeteringen aan bestaande producten, en het waarborgen van de kwaliteit en prestaties van de producten.


Problemen oplossen en troubleshooten

Engineers moeten regelmatig technische problemen oplossen, of het nu gaat om product fouten, productievertragingen, kwaliteitscontrole of storingen in apparatuur. Maar zij moeten ook problemen en vragen van klanten oplossen. Troubleshooting vereist tijd en expertise bij het vinden van effectieve antwoorden en oplossingen.


Data analyse en rapporteren

Het analyseren van gegevens en het genereren van rapporten is essentieel bij het maken van beslissingen en het verbeteren van processen. Productie engineers besteden veel tijd aan het verzamelen en analyseren van data over onder andere de kwaliteit van producten, efficiëntie van de productie en de voortgang van projecten.


Interacties met klanten

Sales engineers en technische specialisten besteden een groot deel van hun tijd aan contacten met klanten. Hierbij gaat het om het geven van productdemonstraties, het beantwoorden van klantvragen, het oplossen van problemen, het in kaart brengen van de behoeften van klanten en het bieden van technische expertise zodat de uitdagingen waarmee klanten worden geconfronteerd, kunnen worden aangepakt.


Naast de bovenstaande 5 alledaagse taken zijn engineers ook betrokken bij kwaliteitscontrole processen, inspecties en de naleving van kwaliteitsnormen en voorschriften.


Andere taken waarmee technici zich moeten bezighouden, zijn het beheer van de toeleveringsketen en de toewijzing van middelen. Het beheren van resources zoals mankracht, apparatuur en materialen is essentieel om productiedoelen te realiseren. Voorraadbeheer en een soepele goederenstroom zijn essentieel zodat projecten op schema blijven.


Engineers monitoren ook de compliance en zorgen ervoor dat producten voldoen aan de geldende veiligheids- en kwaliteitseisen. Bovendien zijn ze verantwoordelijk voor het risicomanagement en identificeren, beoordelen en beperken ze proactief risico’s zoals storingen in de toeleveringsketen, productie vertragingen of wijzigingen in de regelgeving. Tot slot houden engineers zich ook bezig met kostenmanagement zodat de winstgevendheid gewaarborgd blijft.


Het takenpakket van ingenieurs is enorm gevarieerd en geen werkdag is hetzelfde. De belangrijkste vraag is dus: wat hebben ingenieurs nodig ter ondersteuning bij hun werk?Wat hebben technici nodig?


Technici houden van innovatie. Ze ontwerpen graag betere of nieuwe producten. Maar tegelijkertijd zijn ze volledig afhankelijk van alle andere betrokken afdelingen. De uitdagingen waarvoor ze staan zijn gigantisch. Bijvoorbeeld wanneer verkopers beloftes doen die engineers vervolgens moeten nakomen, maar die misschien niet haalbaar zijn. Dit leidt onvermijdelijk tot wrijvingen. Of wanneer tijdens het productieproces bepaalde materialen nog niet in het magazijn liggen, waardoor een project vertraging kan oplopen. Vaak zijn het de engineers die dit aan de klant moeten uitleggen. Of als een product aanpassingen vereist, maar een oplossing vinden kost tijd. Al deze aspecten maken het werk van technici behoorlijk complex en veeleisend.


Engineers werken nauw samen met klanten, maar ook met collega’s van andere afdelingen. Daarom is het samenbrengen van technici en andere afdelingen, vooral afdelingen die van elkaar afhankelijk zijn, essentieel voor een goede samenwerking, het op één lijn brengen van de doelen en het waarborgen van het algehele succes van jullie bedrijf.


Er zijn diverse oplossingen voor deze problemen, waaronder:


1. Multifunctionele teams – Stel functie overschrijdende projectteams samen waarin medewerkers van engineering, verkoop, marketing, productie, logistiek en andere relevante afdelingen samenwerken. Op deze manier is elk onderdeel van het productieproces direct bij het project betrokken. Deze teams richten zich op specifieke projecten of producten, en garanderen dat er vanaf bij de start en tijdens het hele proces rekening wordt gehouden met alle perspectieven.


2. Samen doelen opstellen & concepten ontwikkelen – Wanneer er in multifunctionele teams wordt gewerkt, zijn engineers, verkopers en andere betrokkenen al in een vroeg stadium betrokken bij het genereren van nieuwe ideeën en het creëren van gezamenlijke doelen en doelstellingen. Er wordt gewerkt vanuit wederzijds begrip en afstemming. Als engineer zul je de behoeften van de markt beter leren begrijpen en als verkoper krijg je een beter inzicht in de technische aspecten van de producten die je verkoopt.


3. Duidelijke rolverdeling en verantwoordelijkheden – Zodra de doelen en doelstellingen van het project duidelijk zijn, is het zaak de taken en verantwoordelijkheden van iedere afdeling, de relevante teamleden bij de ontwikkeling van het product en het projectproces te definiëren. Dit voorkomt onduidelijkheden en zorgt ervoor dat men zich verantwoordelijk voelt.


4. Heldere communicatiekanalen – Door duidelijke en open communicatiekanalen op te zetten tussen alle afdelingen via regelmatige vergaderingen, zowel formeel als informeel, en met tools waarbij alle projectfasen gestructureerd en duidelijk zichtbaar zijn voor alle teamleden, zorg je ervoor dat iedereen op één lijn zit op het gebied van projectdoelen en -voortgang.


5. Regelmatige terugkoppeling -Het is belangrijk om feedbackmechanismen te creëren waardoor alle afdelingen gedurende de looptijd van het project input en feedback kunnen geven. Dit bevordert iteratieve verbeteringen en vermindert potentiële conflicten.


Deze 5 strategieën vormen de basis van elk succesvol project. Je werknemers moeten echter ook zien dat het management van het bedrijf samenwerking tussen afdelingen waardeert en actief ondersteunt.


Een andere belangrijke en zeer nuttige strategie is cross-training. Bijvoorbeeld: technici geven technische training aan verkoopteams en sales teams presenteren hun marktinzichten aan technici. Op deze manier verkrijgen werknemers een basisbegrip van elkaars rollen en uitdagingen. Of je kunt teambuilding activiteiten en workshops organiseren om de banden tussen afdelingen te versterken, en vertrouwen en wederzijds begrip te creëren. Last but not least kan het opstellen van gedeelde prestatie benchmarks, die het succes en de vooruitgang bij het bereiken van gemeenschappelijke doelen meten, de motivatie van alle afdelingen vergroten om gezamenlijk naar hun gemeenschappelijke doelen toe te werken.


Door het implementeren van deze strategieën kun je de kloof tussen technici en andere afdelingen overbruggen en ervoor zorgen dat ze effectief samenwerken bij het realiseren van de beloften van het bedrijf en bij het voldoen aan de behoeften van zowel klanten als de organisatie. Samenwerking is de sleutel tot een succesvolle en evenwichtige werkomgeving.


Het zijn doorgaans niet de mensen die het churn-risico veroorzaken. De bestaande systemen zijn vaak de hoofdoorzaak van het falen en churn-risico. Laten we eens kijken naar de hoofdoorzaak van het churn-risico.


De belangrijkste oorzaak van het risico op churn zijn NIET de mensen


Wat hebben al deze dingen met elkaar gemeen?

Systemen!

Het liefst niet te veel, maar één geïntegreerd bedrijfssysteem dat alle bedrijfsprocessen en -taken integreert en stroomlijnt.

Een veel voorkomende oorzaak van klant churn is het gebrek aan geïntegreerde bedrijfsprocessen en systemen voor het managen en leveren van producten of diensten. Wanneer taken en processen versnipperd liggen over verschillende systemen, dan leidt dit onvermijdelijk tot ontevreden klanten en medewerkers, waardoor de bedrijfsvoering complexer wordt en de kans toeneemt dat klanten ervoor kiezen om te vertrekken.

Om het risico op churn te verkleinen, is het noodzakelijk om te investeren in solutions waarmee interne en externe klantgerichte processen worden geïntegreerd, geautomatiseerd en gestroomlijnd. Dit garandeert namelijk voor consistente en positieve ervaringen bij klanten en verhoogt de klantloyaliteit. Maar ook de medewerkers hebben baat bij een robuust geïntegreerd bedrijfssysteem.

Het risico dat je klanten verliest is niet het enige dat een gebrekkig systeem kan veroorzaken. Je medewerkers dreigen gefrustreerd te raken vanwege het systeem en uiteindelijk daardoor ook met hun job en jou als werkgever.

Als het gebrek aan geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen wrijving veroorzaakt bij je mensen

Jouw medewerkers raken vaak gefrustreerd door de inefficiënte en niet-geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen in hun werk. Enkele van de grootste frustraties op dit vlak zijn:

Communicatie – Wanneer geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen ontbreken, is het risico dat de communicatie onduidelijk of slecht verloopt een belangrijke uitdaging in ieder bedrijf. Werken met multifunctionele teams, wat in feite onvermijdelijk is in productie- en projectgebaseerde bedrijven, vraagt om duidelijke en efficiënte communicatiekanalen. Zorg voor werkplekken waar samengewerkt kan worden en waar ideeën ontwikkeld, maar ook verzameld kunnen worden. Het is essentieel dat iedereen de ideeën en de voortgang snapt, en het moet allemaal naar alle belanghebbenden worden gecommuniceerd, zowel intern als extern.

Technici worstelen vaak met het uitleggen van complexe en zeer gespecialiseerde concepten die expertise vereisen. Communicatie is cruciaal maar wordt vaak over het hoofd gezien of, erger nog, naar de achtergrond geschoven. Zelfs als jullie dagelijks vergaderen en denken dat alles in orde is, leidt het gebrek aan geïntegreerde communicatiesystemen of gestandaardiseerde methoden maar al te vaak tot miscommunicatie, vertragingen en fouten bij de uitvoering van projecten.

Inefficiëntie en inconsistentie – Een ontbreken van goed gedefinieerde en geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen kan tot inefficiënt werk en projectmanagement leiden. Consistente, gestandaardiseerde en geïntegreerde bedrijfsprocessen garanderen de kwaliteit en nauwkeurigheid van het geleverde werk. Zonder geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen of als deze niet consistent worden gebruikt, ontstaat er verwarring, worden er fouten gemaakt en verdwijnt het vertrouwen in de resultaten. Op vergelijkbare wijze zullen ook jouw engineers en technici onevenredig veel tijd besteden aan administratieve taken, het bij elkaar zoeken van informatie of het doorspitten van ongeorganiseerde procedures, wat uiteindelijk ten koste zal gaan van de productiviteit en innovatie.

Data management – Effectief datamanagement is van vitaal belang. Als de processen en systemen voor het opslaan, opvragen en delen van gegevens niet up-to-date of gestructureerd verlopen, tast dit de integriteit van ieder project aan. Gegevensverlies, onnauwkeurigheden en problemen bij de toegang tot kritieke informatie door een gebrek aan geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen wil je absoluut voorkomen. Jouw engineers moeten kunnen rekenen op de beschikbaarheid en integriteit van alle data en informatie.

Onvoldoende inzicht Dit is misschien wel de grootste frustratie van engineers: het gebrek aan duidelijkheid over de exacte status van projecten, mijlpalen en kritieke data. Zonder of zonder geïntegreerde processen en systemen is het bijna onmogelijk om realtime inzicht en overzicht te houden in de voortgang van projecten en om accurate beslissingen en aanpassingen te maken. Jouw engineers hebben in realtime accurate en up-to-date informatie nodig.

Toewijzen van middelen – Ingenieurs vertrouwen op de systemen voor de toewijzing van middelen zoals apparatuur, materialen en mankracht. Inefficiënte of slecht onderhouden systemen veroorzaken tekorten aan resources, onjuiste allocatie en verstoorde projectplanningen, en dat leidt onvermijdelijk tot frustraties, zowel extern als intern.

Dit zijn een aantal problemen waar technici en andere medewerkers mee te maken krijgen als jullie systemen het laten afweten. Bovendien moeten de engineers voldoen aan de wettelijke normen en uitvoerige administratie bijhouden. Wanneer de systemen falen en de bijbehorende administratie niet beschikbaar is, kunnen er problemen ontstaan op het gebied van compliance en audits, wat mogelijk resulteert in boetes. Technici ervaren ook vaak weerstand van collega’s wanneer nieuwe systemen worden geïmplementeerd. Of wanneer de technici beseffen dat er behoefte is aan verandering, maar gefrustreerd raken wanneer de door hen gedane aanbevelingen niet worden opgevolgd, of wanneer er een gebrek aan ondersteuning is voor systeem upgrades. Last but not least is er nog het probleem van onvoldoende training in de bestaande systemen of nieuwe technologieën. Wanneer mensen niet voldoende zijn opgeleid in het gebruik van bestaande of nieuw geïmplementeerde systemen, ontstaat er frustratie, met als gevolg problemen met de productiviteit en kwaliteit.


Gelet op het bovenstaande kan het oplossen van technische problemen met betrekking tot verzoeken of wensen van klanten een enorme uitdaging worden als de technici niet over de juiste informatie beschikken en een goed gestructureerd en geïntegreerd bedrijfssysteem beschikken. Zonder basisgegevens, gestandaardiseerde procedures en gestroomlijnde processen wordt het lastig om problemen van klanten efficiënt te analyseren en op te lossen.


Om problemen effectief op te lossen en aan de behoeften van klanten te voldoen, heb je betrouwbare informatie en goed georganiseerde processen en systemen nodig zodat je tijdig en accuraat kunt reageren. Investeren in het juiste systeem en de juiste tools is cruciaal zodat jouw technici de hoogwaardige technische ondersteuning en oplossingen kunnen bieden waar jullie klanten om vragen (en die jullie ook willen bieden).


De oplossing: geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen.


De voordelen van geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen


Technologie kan een game-changer zijn, ook zonder enorme investering. Met de implementatie van een basissysteem voor Customer Relationship Management (CRM) waarmee interacties, voorkeuren en feedback van klanten worden bijgehouden, en het gebruik van automatiseringstools voor routinetaken zoals het plannen van afspraken, facturatie en follow-ups, beschik je over alles wat nodig is om de communicatie en samenwerking met je klanten goed te laten verlopen.

Alle genoemde oplossingen en strategieën zijn gebaseerd op het belang van een geïntegreerd bedrijfssysteem. De implementatie van een dergelijk systeem zorgt voor soepelere interacties met klanten, een grotere klanttevredenheid en een hogere algehele efficiëntie. Oplossingen op maat, afgestemd op jullie specifieke behoeften, kunnen in potentie het verschil maken voor jullie bedrijf, jullie werknemers en natuurlijk ook jullie klanten.


Voordelen van geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen voor technici

Geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen bieden veel waardevolle voordelen voor technici en voor de hele organisatie. Sterker nog, in de praktijk blijkt dat geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen veel problemen die wrijving tussen afdelingen veroorzaken, oplossen.

De belangrijkste voordelen:

Gestroomlijnde workflows

Met een geïntegreerd bedrijfssysteem worden alle data en processen gecentraliseerd en gestroomlijnd. Dankzij de gestroomlijnde processen weet iedereen die bij het project betrokken is (intern en extern) precies wat de status van het project is en wat er op welk moment tijdens het project nodig is. De engineers hoeven niet langer door meerdere, losgekoppelde tools en systemen te navigeren. Met geïntegreerde bedrijfsprocessen en systemen verloopt alles efficiënter en wordt de kans op fouten geminimaliseerd.


Betere samenwerking

In productie- en projectgestuurde sectoren is het inherent dat er verschillende afdelingen bij projecten betrokken zijn. Zoals eerder vermeld, is het efficiënter om in multifunctionele teams te werken. Een geïntegreerd systeem biedt hierbij een effectieve ondersteuning en zorgt voor een betere samenwerking tussen afdelingen. Dankzij het systeem kunnen teamleden in realtime gegevens delen, communiceren en projecten volgen, ongeacht waar ze zich bevinden, op kantoor of op locatie.

Toegang tot en integratie van data

Technici hebben behoefte aan nauwkeurige data. Met geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen worden de gegevens van alle afdelingen samengebracht, zoals sales, marketing en productie. Alle leden van het projectteam (inclusief de technici) hebben in realtime toegang tot essentiële informatie, projectgegevens en historische gegevens, waardoor beter geïnformeerde beslissingen en ontwerpen kunnen worden ontwikkeld. Dankzij deze integratie en de toegankelijkheid kunnen engineers producten ontwerpen die voldoen aan de eisen van de markt, wat de concurrentiepositie van jullie bedrijf verbetert. Met een geïntegreerd bedrijfssysteem is het bovendien mogelijk om tijdens het productieproces aanpassingen te doen die veel eenvoudiger en sneller kunnen worden doorgevoerd.


Beter resource management

We hebben het al gehad over het probleem met resource management als geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen ontbreken. Zodra je een geïntegreerd bedrijfssysteem hebt, beschik je over nauwkeurige en realtime gegevens, waardoor de technici efficiënter kunnen plannen en resources kunnen alloceren. Optimalisatie van het gebruik van materialen, apparatuur en mankracht reduceert verspilling. De afdeling inkoop kan slimmer inkopen en de logistieke afdeling kan het gebruik van magazijnen veel beter plannen.


Andere voordelen
Dit alles verhoogt automatisch de productiviteit en reduceert handmatig werk. Geen dubbele gegevensinvoer meer, minder fouten en meer efficiëntie. Jouw technici en andere teamleden kunnen zich richten op hun kerntaken, waardoor hun productiviteit zal toenemen.


Een ander groot voordeel van geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen is schaalbaarheid. Dankzij geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen is het mogelijk om je bedrijf op te schalen en kun je, zonder grote verstoringen of problemen met gegevensmigratie, inspelen op hogere technische vereisten, en eenvoudig nieuwe producten en diensten introduceren.


Geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen bieden engineers het voordeel van real-time analyses, waardoor ze meer inzicht krijgen in de voortgang van projecten, prestaties en mogelijke problemen. Dergelijke informatie stelt hen in staat om data-gestuurde beslissingen te nemen.


Compliance met wet- en regelgeving is een ander aspect dat wordt opgelost met geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen. Een geïntegreerd bedrijfssysteem zorgt ervoor dat ontwerp- en productieprocessen voldoen aan alle noodzakelijke wettelijke vereisten, waardoor het risico op overtredingen afneemt. Maar het biedt ook een solide gegevensbeveiliging en toegangscontrole ter bescherming van gevoelige technische gegevens en privé-informatie tegen onbevoegde toegang of inbreuken.

Het belang van op maat gemaakte oplossingen voor het succes van jouw klanten

Op maat gemaakte oplossingen bieden toegevoegde waarde en zijn speciaal afgestemd op de specifieke behoeften van al jouw klanten. Op die manier wordt de klantenservice nog beter en het boost het werk van jouw technici. Drie eenvoudige voorbeelden van de voordelen en toegevoegde waarde van op maat gemaakte geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen.


Verbeterde klanttevredenheid & -retentie – Als klanten het gevoel hebben dat jullie hun specifieke behoeften begrijpen en daar effectief op inspelen, zal hun tevredenheid toenemen en is de kans groter dat ze loyaal blijven aan jullie merk. Dit vermindert de churn en verhoogt de customer lifetime value. De schaalbaarheid van geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen biedt bovendien de flexibiliteit die nodig is om je aan te passen aan veranderende behoeften en wensen van klanten.


Efficiënte en proactieve probleemoplossing – Dankzij de eigenschap om binnen het geïntegreerde bedrijfssysteem oplossingen op maat te maken, kunnen technici (en/of andere teamleden) problemen efficiënter aanpakken. Zo kan het systeem bijvoorbeeld proactieve monitoring en probleemoplossing faciliteren. Door inzicht te krijgen in de individuele situatie van elke klant, kunnen technici sneller en nauwkeuriger oplossingen aanbieden. Als problemen worden geïdentificeerd en aangepakt nog voordat klanten dat zelf in de gaten hebben, worden klachten en negatieve ervaringen voorkomen en frustraties en wachttijden verminderd.


Aanbevelingen op maat op basis van data gestuurde inzichten – Dankzij geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen kunnen technici ook op maat gemaakte productaanbevelingen en -oplossingen bieden op basis van de bestelhistorie, voorkeuren en het klantgedrag. Dankzij gegevensanalyse en segmentatie in het systeem beschikken de technici over waardevolle inzichten in het gedrag en de voorkeuren van klanten, waardoor er maatwerk kan worden geleverd. Dit vergroot de kansen op cross-selling en upselling.

Met geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen creëer je nauwkeurige en actuele informatie en duidelijk gestroomlijnde workflows en collaboratie mogelijkheden voor iedereen die betrokken is bij het productieproces of het project. Als jouw engineers toegang hebben tot de juiste informatie en feedback van klanten, kunnen ze producten en oplossingen op maat leveren en blijven doen wat ze het liefste doen: innoveren en ontwikkelen!

Na het lezen van al het bovenstaande, zijn hier de 3 belangrijkste voordelen die jij en je engineers zullen ontdekken bij het implementeren van geïntegreerde bedrijfsprocessen en het systeem als geheel:


 • De snelheid van jullie responses op behoeften van klanten;

 • Nooit meer verzoeken of vragen van klanten kwijtraken; en 

 • De kans op het terugwinnen van verloren klanten vergroten.

Sneller reageren op behoeften van klanten

Veel bedrijven worstelen met trage responstijden, met als gevolg ontevreden klanten. Met geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen worden alle activiteiten gestroomlijnd, waardoor er efficiënter kan worden gewerkt. Door informatie te centraliseren en routinetaken te automatiseren wordt het ondersteuningsproces een stuk eenvoudiger, zodat jouw medewerkers zich kunnen richten op wat echt belangrijk is – het leveren van uitzonderlijke en snelle service aan al jullie klanten.

Geïntegreerde bedrijfsprocessen versnellen de responses op klantbehoeften met 40%.

In jouw eigen geïntegreerde bedrijfssysteem dien je:

 • Automatische meldingen instellen – Stimuleer het gebruik van automatische signaleringssystemen waarmee engineers, technische specialisten en anderen automatisch op de hoogte worden gebracht van nieuwe vragen of ondersteuning verzoeken van klanten. Met behulp van dit soort intelligente alerts kunnen dringende verzoeken een hogere prioriteit krijgen, zodat ze sneller worden opgelost.

 • Antwoorden te  standaardiseren – Creëer vooraf gedefinieerde sjablonen of gestandaardiseerde antwoorden voor veelvoorkomende vragen van klanten. Hiermee kunnen technische teams sneller reageren zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de antwoorden die ze geven.

 • Taken met een hoge impact te prioriteren – Train technisch personeel in het identificeren van taken met een hoge impact die onmiddellijke aandacht vereisen en bepaal de prioriteiten. Dit zorgt ervoor dat kritieke problemen van klanten onmiddellijk worden opgepakt.
Hoe zet je dit op?

Voor het effectief instellen van automatische waarschuwingen/notificaties is het belangrijk om allereerst de voornaamste triggers te identificeren. Problemen die onmiddellijke aandacht vereisen, zoals vragen van klanten, ondersteuningsverzoeken of kritieke problemen. Kies een robuust signaleringssysteem of software dat kan worden geïntegreerd met jullie communicatiekanalen (e-mail, messaging apps, etc.).

Ontwerp en configureer vervolgens het systeem dat deze triggers monitort en vervolgens in real-time meldingen verstuurt naar de relevante engineers of specialisten. Zorg ervoor dat deze notificaties duidelijk, beknopt en bruikbaar zijn en alle essentiële details over het verzoek bevatten. Evalueer en pas de signaleringscriteria regelmatig aan, zodat de responstijden kunnen worden verfijnd en de efficiëntie nog verder wordt verbeterd.


Met geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen wordt de responstijd aanzienlijk verkort en hebben medewerkers toegang tot actuele informatie. Het resultaat is niet alleen dat er sneller aan de verzoeken van klanten wordt voldaan, maar ook dat klanten zich gezien en gehoord voelen, wat de klanttevredenheid en -loyaliteit ten goede komt.

Geen enkel verzoek zal ooit nog zoekraken

Een van de grootste frustraties van klanten is dat niemand op hun verzoek reageert, dat hun verzoeken onopgemerkt blijven of niet worden opgelost. We willen allemaal gezien en gehoord worden. We willen allemaal serieus genomen worden, maar als een verzoek van één van uw klanten op één of andere manier verloren raakt of onbeantwoord blijft, is de kans groot dat klanten ontevreden achterblijven of erger nog, dat er reputatieschade ontstaat, of dat klanten weglopen.

Echter, met geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen kun je deze situatie omdraaien en een positieve en betrouwbare klantervaring creëren.

Voorkom dat er ooit nog een verzoek zoekraakt met:

 • Een ticketing systeem – Implementeer een ticketingsysteem of programma voor taakbeheer waarin alle verzoeken van alle klanten worden vastgelegd en gevolgd. Het is belangrijk dat alle verzoeken in het systeem worden geregistreerd. Dit zorgt ervoor dat er geen enkel verzoek ontbreekt en over het hoofd wordt gezien.

 • Geautomatiseerde follow-ups – Configureer automatische follow-up berichten binnen het ticketing systeem waardoor teams periodiek worden herinnerd over de status van openstaande verzoeken. Zo wordt voorkomen dat verzoeken van klanten door de mazen van het net vallen.

 • Accountability – Het is belangrijk dat de verantwoordelijkheid voor ieder klant verzoek wordt toegewezen aan specifieke teamleden. Helder en duidelijk “ownership” zorgt ervoor dat er altijd iemand verantwoordelijk is voor de oplossing.
Hoe implementeer je dit?

verzoeken. Kies ticketing software die aansluit bij de behoeften van jouw teams. Creëer duidelijke richtlijnen voor het vastleggen en categoriseren van klantverzoeken binnen het systeem.


Train de medewerkers om tickets (klantverzoeken) direct na ontvangst te beoordelen, te labelen en zet een workflow op rondom escalerende en/of urgente problemen. Stel automatische herinneringen in voor follow-ups en creëer een proces waarbij tickets worden afgesloten zodra ze zijn opgelost. Controleer regelmatig of er openstaande tickets zijn die misschien niet meer worden opgevolgd en wijs “ownership” toe om er zeker van te zijn dat er verantwoording wordt genomen.


Een robuust systeem met tracking- en ticketing mechanismen zorgt ervoor dat ieder verzoek van een klant effectief wordt afgehandeld. Geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen zorgen ervoor dat klanten op de hoogte worden gebracht wanneer het probleem is afgehandeld. Deze follow-up lost niet alleen het probleem van de klant op, maar vergroot ook hun vertrouwen in je bedrijf. Ze zien dat jullie hun zorgen serieus nemen en een uitstekende klantenservice nastreven. Dit verbetert op zijn beurt de relatie met klanten, schept vertrouwen en vergroot de loyaliteit.


Win één of twee verloren deals terug


Het gebruik van geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen kan een doorslaggevende rol spelen bij het terugwinnen van verloren deals. Wanneer al jullie bedrijfsactiviteiten gestroomlijnd zijn en de gegevens geïntegreerd, dan beschikken jullie over een volledig overzicht en inzicht in al de interacties met jullie klanten.

Het systeem zorgt ervoor dat het salesteam verloren klanten opnieuw kan bezoeken met een gepersonaliseerde aanpak. Dankzij zowel de historische gegevens als de realtime inzichten kunnen jouw verkopers hun benadering afstemmen op de specifieke behoeften en voorkeuren van iedere (verloren) klant.


Haal verloren deals terug met geïntegreerde bedrijfsprocessen

Met je eigen geïntegreerde bedrijfssysteem zul je in staat zijn om:

 • Opnieuw contact te leggen met verloren klanten – Moedig je verkopers aan om proactief contact op te nemen met eerder verloren klanten. Deel succesverhalen of casestudy’s die laten zien op welke manier jullie bedrijf is gegroeid en vooruit is gegaan sinds de laatste interactie met de klant.

 • Aanbiedingen te personaliseren – Biedt oplossingen of voorstellen aan die specifiek zijn afgestemd op de zorgen of bezwaren die tot het verlies van deze deals hebben geleid. Personalisatie laat een oprechte toewijding zien om aan de behoeften en wensen van de klant te voldoen.

 • Follow-up strategieën te ontwikkelen – Zet gestructureerde follow-up strategieën op waarin meerdere contactmomenten met verloren klanten zijn opgenomen. Volharding kan lonen bij het terugwinnen van klanten.

Hoe kan ik dit instellen?

Begin met het samenstellen van een lijst van verloren klanten en categoriseer ze op basis van de redenen waarom zij “verloren zijn gegaan”. Ontwikkel een gepersonaliseerde strategie voor iedere categorie en iedere klant. Creëer vervolgens een reeks contactmomenten, waaronder e-mails, telefoongesprekken of persoonlijke ontmoetingen, met als doel het herstellen van de relatie.


Benadruk tijdens deze interacties alle verbeteringen of innovaties die jullie bedrijf heeft doorgevoerd sinds de vorige afspraak. Pas je aanbiedingen aan zodat de specifieke zorgen of bezwaren die tot het verlies hebben geleid, worden meegenomen. Consistentie en volharding zijn essentieel, dus stel een tijdlijn op voor de follow-ups en monitor de voortgang.


Als je laat zien dat je volledig begrijpt wat er mis is gegaan en oplossingen presenteert die weerklank vinden bij de klant, vergroot je je kansen aanzienlijk om die verloren deals terug te winnen. Dankzij geïntegreerde bedrijfsprocessen en -systemen wordt niet alleen de efficiëntie verbeterd, maar groeit ook het vertrouwen en de oprechte interesse, waardoor het terugwinnen van een of twee deals niet alleen mogelijk, maar zeer waarschijnlijk wordt. Het is een krachtig middel om de omzet te verhogen en klantrelaties te verstevigen.


In een notendop, welke voordelen bieden geïntegreerde bedrijfsprocessen jou?

Het ombuigen van ontevredenheid van klanten in blijvende loyaliteit is niet zomaar een theoretisch concept; het is een praktisch en haalbaar doel.

De weg naar succes start met de implementatie van geïntegreerde bedrijfsprocessen, -systemen en -strategieën die in dit blog worden besproken. We moedigen je met klem aan om vandaag nog actie te ondernemen en te starten met dit proces ter verbetering van de relatie met je klanten, verbetering van de efficiëntie van je bedrijf en uiteindelijk toename van jullie nettowinst. De potentiële voordelen zijn aanzienlijk en je klanten zullen je er dankbaar voor zijn.

Een ander zeer belangrijk voordeel is dat jouw werknemers hun werk efficiënter kunnen doen. De samenwerking verbetert en ze hebben meer invloed op hoe en wat ze doen. Met tevreden klanten en medewerkers kan het niet anders dan dat je bedrijf zal blijven groeien en innoveren.

In onze dagelijkse gesprekken met ondernemers en bedrijfsleiders over hoe je verouderde systemen kunt identificeren, evalueren en moderniseren, zijn wij ervan overtuigd en raden wij je aan om advies te vragen aan mensen buiten je bedrijf met kennis van dergelijke systemen. Vraag advies aan professionele consultants of collega’s binnen de branche. Zelf deze complexe problemen oplossen is over het algemeen niet raadzaam en zal waarschijnlijk niet leiden tot meer efficiëntie, noch tot tevreden klanten en medewerkers.

Spire eX Digitaal Transformatie Programma

Spiresolutions heeft Spire Essentials gecreëerd, een Private Cloud Software Systeem dat speciaal is ontwikkeld voor productie- en projectgebaseerde bedrijven. Het is ontworpen met jullie teams in gedachten; met slimme werkruimtes voor sales, productie, teamsamenwerking, projectmanagement, boekhouding en meer. Het systeem ondersteunt jullie bij het op één lijn brengen van jullie teams, de taken en projecten vanuit één centrale plek.

Naast Spire Essentials hebben we ook een programma ontwikkeld dat Spire eX heet. Dit is een digitaal transformatieprogramma dat een gestructureerde aanpak en tools biedt voor een succesvolle digitale transformatie. Het begint met de implementatie van de Spire Essentials Software, die we samen met jouw teams ontwikkelen en die op maat wordt gemaakt voor jullie specifieke bedrijfsbehoeften. Dit wordt gevolgd door de migratie van de gegevens van jullie bedrijf, optimalisatie van jullie bedrijfsprocessen en de laatste stap heet Evolutie, waarbij we samen nieuwe manieren blijven ontwikkelen om jullie bedrijf te laten floreren. Spire eX is een organische en holistische aanpak voor elk productiebedrijf dat innovatie en groei voor ogen heeft.

Contact

Wil je meer weten over langetermijn oplossingen en ontdekken hoe deze geïntegreerd kunnen worden met de bestaande technologieën, dan nodigen we je uit om onze website te bezoeken. Hier vind je diepgaande inzichten, casestudy’s en tools die je helpen je klantrelaties en bedrijfsprocessen te verbeteren.

Mocht je specifieke vragen hebben, persoonlijk advies nodig hebben of wil je jouw uitdagingen in detail bespreken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of een één-op-één consult in te plannen met ons team van experts. Wij zijn hier om jullie de ondersteuning en expertise te bieden die jullie nodig hebben om te slagen in de steeds veranderende wereld van klantenbeheer, de uitdagingen van jullie technici en hoe je de juiste geïntegreerde bedrijfsprocessen, -systemen en -tools kunt inzetten.


Aanvullende resources rond geïntegreerde bedrijfsprocessen

[1] Superoffice – 7 Ways to reduce customer service response times (Engelstalig)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *