CLOSEclose-x-icon

  • Resources
  • Investor Relations

Book a meeting with our sales consultants

CTA Button

Do you still feel that you need more software features? Drop your contact and area of interest and we’ll send you a tailored solution.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Agile Management: Welke methodes zijn er? Wat zijn de verschillen? En hoe kies je de beste methode voor jouw bedrijf?


Door: Serge Janssen Daalen, 27 juni 2023

Agile Management Methodes of Frameworks bevatten altijd elementen van doorlopende planningen, testen, integraties en andere vormen van ononderbroken ontwikkeling. Er zijn verschillende vormen waarin Agile Management gegoten kan worden. Het belangrijkste is dat bedrijven en teams flexibeler, adaptiever en productiever kunnen worden.

Veel gebruikte Agile Management Methoden

  1. Scrum – Scrum is misschien wel de meest gebruikte Agile Management Methode. Bij Scrum wordt een project opgedeeld in sprints, die doorgaans één tot vier weken duren. Iedere sprint eindigt met de voltooiing van een werkbare conceptversie van het uiteindelijke eindproduct van het project. Dankzij deze stapsgewijze en herhaalde aanpak levert je team continu een verbeterde versie van het definitieve af te leveren product.

  2. Kanban – Dit is een simpele, visuele manier van projectbeheer. Kanban is oorspronkelijk ontworpen als planningsmethode, waarbij iedereen inzicht heeft hoever het project gevorderd is en wat de volgende stap is. Bij Kanban ligt de nadruk op een visuele workflow met taken die in kleine stukjes zijn opgedeeld. Het Kanban-framework lijkt in veel opzichten op Scrum. Kanban maakt gebruik van een planbord waarop de voortgang zichtbaar is en taken worden opgedeeld in bijvoorbeeld: “To Do”, “Doing” en “Done”. Maar in tegenstelling tot Scrum wordt het werk niet (vanzelfsprekend) opgesplitst in sprints.

  3. Dynamic Systems Development Methode (DSDM) – DSDM is een Agile Management methode waarin de verschillende fasen van de levenscyclus van een project duidelijk zijn afgebakend, en concrete voordelen opleveren voor alle partijen die bij een project betrokken zijn. Deze methode is gericht op de volledige levenscyclus van een project en biedt richtlijnen voor de beste werkwijzen om producten op tijd en binnen het budget te leveren. Een van de belangrijkste verschillen tussen Scrum en DSDM is dat DSDM uitgaat van een project, terwijl Scrum uitgaat van een product.

  4. Extreme Programming (XP) – XP is een software ontwikkelingsmethode die gericht is op snelle en stapsgewijze softwareontwikkeling, waarbij gebruikgemaakt wordt van continue feedback en kwaliteitswaarborging. XP is zeer strikt in het toepassen van engineering methoden, zoals Pair Programming, Test Driven Development, eenvoudig ontwerp, herstructurering en korte sprints (vaak 2 weken). In zowel Scrum als XP bepaalt de klant, de eigenaar van het product, de taken. In Scrum kunnen de prioriteiten worden gewijzigd door het ontwikkelteam, als dat nodig is. In XP is dat niet geoorloofd.

  5. Feature-Driven Development (FDD) – FDD richt zich op het leveren van software op basis van functionaliteit (features). Het omvat het organiseren van ontwikkelingsteams rondom specifieke functionele gebieden, waarbij ieder team verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, het testen en opleveren van specifieke functies. Er wordt in korte sprints gewerkt en omvat vier fasen: de ontwikkeling van een algemeen model, de bouw van modules, het plannen van modules en het ontwikkelen van modules in stapsgewijze veranderingen. Bij Scrum gaat het meer over snel bewegen en voorkomen van risico’s en blokkades. FDD vooral gericht op modelvorming, ontwerp en ontwikkeling.

Wat past bij jouw bedrijf?

Het kiezen van een Agile methode hangt af van verschillende factoren, waaronder de aard en omvang van het project, de teamgrootte, de beschikbare middelen en de behoeften van jouw bedrijf.

Wij bij Spiresolutions willen jou graag helpen bij het de beste Agile Management Methode. Neem vrijblijvend contact op met ons en plan een gratis consult met Serge, oprichter van Spiresolutions. Laten we samen bespreken en uitzoeken hoe wij jouw bedrijf Agile kunnen Managen.

SpireSolutions – Digital Transformation Made Easy

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *